Чычкан кантип арстанды алдады?



Арстан токойдогу жаныбарларды күн сайын өлтүрмөй жаман адатты үйрөнүп алды. Анын айынан айбанаттардын саны азайгандан азая берди. Жаныбарлар тынчсызданып, чогулуп алып арстанга барышты.
– О, токойдун башкаруучусу, биз сага сураныч менен келдик. Бизди өлтүрбө, андан көрө өзүбүз ар күнү эртең менен сага арабыздан бирөөбүздү алып келип туралы. Калгандарыбызга тийбе!
Мындай сунушка арстан макул болду.
Кийинки күнү эртең менен айбанаттар чүчүкулак кармашты, ал антилопага туш келди. Арстан ага болушунча тойгондуктан, бул күнү башка эч бир жаныбарга кол салбады.
Андан кийинки күнү чүчүкулак көкжалга туш келип, ал да арстанга жем болду.
Ошентип, арадан бир канча күн өттү. Акыры чүчүкулакты кармоо кезеги чычканга келди. Жырткычтар чогулуп, чычканды арстанга алып жөнөшкөндө, ал мындай деди:
– Жок-жок, мага тийбегиле, мен өзүм барам.
Ага ишенген айбанаттар кое беришти эле, чычкан ийинине келип жатып уктап калды. Болгондо да камырабай түшкө чейин уктады.
Бул убакта арстандын курсагы ачып, качан жем боло турчу айбанат келет деп кезерип карап отурган. Келбегенден улам каарына чыдабай, жырткычтарды издеп жөнөдү. Чычкан арстандын каардуу ыркыраганын уга калып, ийининен чыкты да, кудуктун жанындагы даракка чыгып алды.
Арстан келди, а чычкан дарактын башында отурган бойдон сурап атат:
– Эмне болду, эмнеге кыйкырып атасың?
– Эртеден бери айбанаттарды күтүп атам, – деп бакырды арстан, – бирок ушул убакка чейин мага алар жегенге эч бирин алып келишкен жок!
А чычкан жооп берип атат:
– Биз чүчүкулак таштасак, ал мага туш келди. Мен сага бал көтөрүп алып бара жатсам, мобул кудукта отурган башка арстан мени токтотуп, балымды тартып алды.
– Ал арстан кайда?
– Кудукта! Бирок, ал сенден бир канча эсе күчтүү экенин айтып атат, – деди чычкан.
Ачууланган арстан бакырган бойдон кудукка жетип, ичине үңүлө койсо эле, ал жактан дагы бир арстан карап турганын көрөт. Чындыгында, бул анын суудагы өзүнүн элеси эле. Арстан ыркырап атты, а кудуктагы арстандан бир да үн чыккан жок! Ансайын ачууланган арстан кудукка секирип түштү да, чөгүп кетти.
Чычкан айбанаттарга келип:
– Мен арстанды жок кылдым. Эми токойдо ээн-эркин жашай берсеңер болот, – деди.
Муну уккан айбанаттардын бири калбай кубанды:
– Азамат, чычкан! Кичинекей болуп алып арстанды жеңди!

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *