Көкжал жана таш бака


Бир жолу токойдо кургак чөптөр күйүп, өрт чыкты. Бардык айбанаттар коркуп, ар кимиси туш келген тарапка качып жөнөштү. А байкуш ташбака кыска буттары менен оттон кантип качып кутулат эле? Өрт улам ташбакага жакындап келатты, дагы бир ирмем, анан кыбыраган ташбака алоолонгон өрттүн ичинде калчудай болуп турат. Ошол учурда анын жанынан көкжал чуркап өтүп калды. Ташбака: […]

Чычкан кантип арстанды алдады?


Арстан токойдогу жаныбарларды күн сайын өлтүрмөй жаман адатты үйрөнүп алды. Анын айынан айбанаттардын саны азайгандан азая берди. Жаныбарлар тынчсызданып, чогулуп алып арстанга барышты. – О, токойдун башкаруучусу, биз сага сураныч менен келдик. Бизди өлтүрбө, андан көрө өзүбүз ар күнү эртең менен сага арабыздан бирөөбүздү алып келип туралы. Калгандарыбызга тийбе! Мындай сунушка арстан макул болду. Кийинки […]

Түлкү көкжалды кантип алдады?


Бир жолу түлкү көкжалга кайрылды: – Жүрү мени менен, мен сага кайсы жерден курсакты кампайта турган даамдуу тамак-аш табууга боло турганын көрсөтөм. Көкжал бул сөздү угуп абдан кубанды да, түлкүнү ээрчип жөнөдү. Түлкү көкжалды көп кой камалып турган короого алып келди. Бирок короонун эшиги жабык болчу, дайыма түнү эшикти бекитип коюшчу. Түлкү менен көкжал кашааны […]