Алтын балык


(Индия жомогу) Мелмилдеп аккан чоңөзөндүн жээгинде эскирген алачыкта кемпир-чал жашаптыр. Абдан эле жакырчылыкта жашашчу: күн сайын абышка өзөнгө балык кармаганга барат, ал алып келген балыкты кемпир сууга бышырчу, же көмүрдүн табына бышырчу. Ошентип, жан сакташчу. Абышка өзөндөн куру кол кайтып келген күнү ачка калышчу. өзөндө анын чексиз укуктуу кожоюну,  алтын жүздүү Кудай Жала Камани жашачу. […]

Каркыранын канаты


(Япон жомогу) Илгери-илгери тоолуу айылда кемпир-чал жашаптыр. Алар баласы жоктугуна абдан кейип кайгырышчу экен. Бир жолу кыштын аппак кардуу күнүдө абышка токойго барат. Ал чоң таңгак чырпык жыйнайт, жонуна артып, тоодон ылдый түшө баштайт. Капысынан кулагына жакын жерден чыгып аткан аянычтуу кыйкырык угулат. Караса, каркыра тузакка түшүп калыптыр, бошонуп чыкканга аракеттенип канаттарын каккылап, онтоп атыптыр, […]

Манора


(Тай жомогу) Тээ байыркы заманда Гималайдын тоолоруна жакын жерде укмуштуудай өлкө болгон экен. Ал өлкөдөкейннар деп аталган жапайы жандыктар жашаптыр –алардын жарымы адам түспөлүндө, жарымы болсо чымчык кейпинде эле. Хан өлкөнү аябай кооз шаар – Суван-накондо башкарчу экен. Анын жети кызы-ханбийкеси болуптур, бири экинчисинен өтүп сулуу, бирок баарынын сулуулугун эң кичүү кызы – Маноранын сулуулугу […]

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?


(Бирман жомогу) Бул окуя тээ илгери болгон. Анда цикадо деп аталган шайыр чымчыктын мүйүзү бар эле. Чоң эмес мүйүз, мүйүзчө деп айтса туурадай, коңуздун, же үлүлдүн мүйүзүндөй эле бар. Анан аны жоготту. Кантип дейсиңерби? Анда айтып берейин. Бутактуу анжир дарагында маймыл менен цикадо жашачу. Күн кайнаган бир күнү маймыл жоон бутакка отуруп, бышкан анжирди жеп […]

Жаныбарлар кантип жыл сүрүштүрүүгө кезекке тизилишкен?


(Кытай жомогу) Байыркы заманда жаныбарларжыл сүрүштүрүүгө кошулган эмес экен. Элди буга кадимки Юй-ди үйрөтүптүр. Ал – Нефриттердин кудуреттүү кожоюну. Бир күнү ал өзүнүн Асман сарайына бардык айбанаттарды жана чымчыктарды чогултуптур. Ал заманда мышык менен чычкан абдан ынтымактуу, бир туугандардай бирге жашашчу. Алар Асман сарайына чакыруу алышканда абдан кубанышып, чогуу барууну чечишти. Баарына белгилүү, мышыктар уйкуну […]

Ачкөз


(Кытай жомогу) Жарыкчылыкта күйөөсү менен аялы жашаптыр. Эртеден кечке кантип байыйбыз деп ойлонушчу экен. Бир ирет, аялы: – Кел, тикмечилик кылабыз, кийим тигебиз, – дейт. – Тикмечилик – иш эмес, – деди күйөөсү, – Эртеден кечке ийне сайып, жип тартып отурмай. Абдан чарчайсың, а тапкан акчаң аз эле болот. – Анда, боек кол өнөрчүлүгү менен […]