ИМПЕРИАЛИЗМ деген эмне?


  Империализм бир өлкөнүн экинчи бир өлкөгө үстөмдүк кылуусуна жана алсыз өлкөнүн ресурстарын басып алуусуна негизделген. Кыскача айтканда, бир аймакты басып алуу, мисалы, колониялык системанын алкагында күчтүүрөөгү алсыз тараптын саясий жана экономикалык абалына кысым көрсөтөт. Буларга мисал катары, британ, кытай, испан жана португал империяларын айтууга болот. Алар өз кезегинде кеңири аймактарга ээлик кылышкан, натыйжада алардын […]

НЕОКОНСЕРВАТИЗМ деген эмне?


Неоконсерватизм – бул Джордж Буштун администрациясынын тышкы саясаты менен байланыштуу акыркы он жыл аралыгында коомдук талкууларда колдонулган термин. Бул термин, 1970-жылдардын башында өкмөткө ишенип, бирок анын ишине канааттанбаган, АКШ мамлекетинин өнүгүшүнө, социалдык камсыздандыруу системасына карата жасалган иштерге сын көз караш менен караган жана демократиялык партия, ошондой эле америкалык либералдардын коммунизм менен күрөшүүсүн жетишсиз деп баалаган […]

ЭНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ деген эмне?


Энвайронментализм адамдардын, “жасалма чөйрөнүн” шаардын жана жаратылыш дүйнөсүнүн ортосундагы мамилелер боюнча ар түрдүү ынанымдарды камтыйт. Бул идеология XIX кылымдын соңунда Батыш Европа менен Америка Кошмо Штаттарындагы шаарлардын жана өнөр жайлардын ыкчам өсүшүнө жооп катары иштелип чыккан. Энвайронментализм түшүнүгү ар түрдүү категорияларга бөлүнөт: табиятты сактоо, коопсуздукту камсыз кылуу, айлана-чөйрөнүн булганышы жана көйгөйлөрү менен күрөшүү. Экологиялык жана […]

КОНСТРУКТИВИЗМ деген эмне?


  Конструктивизм – эл аралык система мамлекеттер аралык иш аракеттердин негизинде түзүлгөн деген идеяны жактаган эл аралык мамилелердеги теория. Бир мамлекеттик бийликке жана дүйнөлүк өкмөттүн жоктугуна багытталган реализмден айырмаланып, же баалуулуктарды жана кубулуштардын байланышын аныктоого багытталган либералдык теориядан айырмаланып, конструктивизм, мамлекеттердин өзүн кабылдоосу жана алардын эл аралык чөйрөгө болгон түшүнүктөрү кандай жол менен ошол чөйрөнүн […]