Алтын балык


(Индия жомогу) Мелмилдеп аккан чоңөзөндүн жээгинде эскирген алачыкта кемпир-чал жашаптыр. Абдан эле жакырчылыкта жашашчу: күн сайын абышка өзөнгө балык кармаганга барат, ал алып келген балыкты кемпир сууга бышырчу, же көмүрдүн табына бышырчу. Ошентип, жан сакташчу. Абышка өзөндөн куру кол кайтып келген күнү ачка калышчу. өзөндө анын чексиз укуктуу кожоюну,  алтын жүздүү Кудай Жала Камани жашачу. […]

Көкжал жана таш бака


Бир жолу токойдо кургак чөптөр күйүп, өрт чыкты. Бардык айбанаттар коркуп, ар кимиси туш келген тарапка качып жөнөштү. А байкуш ташбака кыска буттары менен оттон кантип качып кутулат эле? Өрт улам ташбакага жакындап келатты, дагы бир ирмем, анан кыбыраган ташбака алоолонгон өрттүн ичинде калчудай болуп турат. Ошол учурда анын жанынан көкжал чуркап өтүп калды. Ташбака: […]

ИМПЕРИАЛИЗМ деген эмне?


  Империализм бир өлкөнүн экинчи бир өлкөгө үстөмдүк кылуусуна жана алсыз өлкөнүн ресурстарын басып алуусуна негизделген. Кыскача айтканда, бир аймакты басып алуу, мисалы, колониялык системанын алкагында күчтүүрөөгү алсыз тараптын саясий жана экономикалык абалына кысым көрсөтөт. Буларга мисал катары, британ, кытай, испан жана португал империяларын айтууга болот. Алар өз кезегинде кеңири аймактарга ээлик кылышкан, натыйжада алардын […]

Каркыранын канаты


(Япон жомогу) Илгери-илгери тоолуу айылда кемпир-чал жашаптыр. Алар баласы жоктугуна абдан кейип кайгырышчу экен. Бир жолу кыштын аппак кардуу күнүдө абышка токойго барат. Ал чоң таңгак чырпык жыйнайт, жонуна артып, тоодон ылдый түшө баштайт. Капысынан кулагына жакын жерден чыгып аткан аянычтуу кыйкырык угулат. Караса, каркыра тузакка түшүп калыптыр, бошонуп чыкканга аракеттенип канаттарын каккылап, онтоп атыптыр, […]

Чычкан кантип арстанды алдады?


Арстан токойдогу жаныбарларды күн сайын өлтүрмөй жаман адатты үйрөнүп алды. Анын айынан айбанаттардын саны азайгандан азая берди. Жаныбарлар тынчсызданып, чогулуп алып арстанга барышты. – О, токойдун башкаруучусу, биз сага сураныч менен келдик. Бизди өлтүрбө, андан көрө өзүбүз ар күнү эртең менен сага арабыздан бирөөбүздү алып келип туралы. Калгандарыбызга тийбе! Мындай сунушка арстан макул болду. Кийинки […]

Түлкү көкжалды кантип алдады?


Бир жолу түлкү көкжалга кайрылды: – Жүрү мени менен, мен сага кайсы жерден курсакты кампайта турган даамдуу тамак-аш табууга боло турганын көрсөтөм. Көкжал бул сөздү угуп абдан кубанды да, түлкүнү ээрчип жөнөдү. Түлкү көкжалды көп кой камалып турган короого алып келди. Бирок короонун эшиги жабык болчу, дайыма түнү эшикти бекитип коюшчу. Түлкү менен көкжал кашааны […]

Манора


(Тай жомогу) Тээ байыркы заманда Гималайдын тоолоруна жакын жерде укмуштуудай өлкө болгон экен. Ал өлкөдөкейннар деп аталган жапайы жандыктар жашаптыр –алардын жарымы адам түспөлүндө, жарымы болсо чымчык кейпинде эле. Хан өлкөнү аябай кооз шаар – Суван-накондо башкарчу экен. Анын жети кызы-ханбийкеси болуптур, бири экинчисинен өтүп сулуу, бирок баарынын сулуулугун эң кичүү кызы – Маноранын сулуулугу […]

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?


(Бирман жомогу) Бул окуя тээ илгери болгон. Анда цикадо деп аталган шайыр чымчыктын мүйүзү бар эле. Чоң эмес мүйүз, мүйүзчө деп айтса туурадай, коңуздун, же үлүлдүн мүйүзүндөй эле бар. Анан аны жоготту. Кантип дейсиңерби? Анда айтып берейин. Бутактуу анжир дарагында маймыл менен цикадо жашачу. Күн кайнаган бир күнү маймыл жоон бутакка отуруп, бышкан анжирди жеп […]

Ченеми жок такси кызматы


Экинчи идея-карточканы сатып алууда, такси кызматын шаар ичинде берилген убакытка чейин чектөөсүз колдонуу мүмкүнчүлү менен камсыз кылат. Бул ыкма өтө чоң эмес шаардын жашоочуларына, эс алуучу жайлардн аймагын кыдырууда ыңгайлуу болот. Мисал катары айта кете турган болсок, жогоруда айтылгандай жеңилдиктери мене иш алып барып келген швейцариялык taxmobil.de компаниясы бир айга лимитсиз такси кызматын колдонуш үчүн, […]

Агробзнес чөйрөсүндөгү жети өндүрүштүн идеясы


Агрардык өндүрүштөгү өзгөчө 7 ыкма Биз төмөндө сунуштай турган бизнес идеялар Украинада өнүгүп баштаган. Биздин жарандардын арасында өлкөбүзгө ушундай саамалыкты алгачкылардан болуп жаратууну каалагандар чыгаары шексиз. Жыл өткөн сайын калк өтө көп жайгашкан шаарлардын тургундарынын арасында үйүнүн ичинде, дачаларда гүл, өсүмдүктөрдүн түрлөрү, жер-жемиштерди өстүрүү өтө кеңири таркап жатканына байланыштуу, мындай тармакка кызыккандарга бир нече сунуштарды […]